BLI MEDLEM!

Du kan melde deg inn i Brevik Vel ved å betale inn kr 150,-  på kontonr: 2670.082.5611
Husk og skrive navn og adresse i anmerkningfeltet ved betaling. Vi vil da automatisk registrere deg som medlem i våre medlemsregistre.

Velkommen som ny medlem!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar